Gocław pamięta / Gocław remember

Warsaw, 1.08.1944