Wymówka/ Excuse

Wczoraj przepracowanie, dzisiaj totalna niemoc intelektualna.
I znowu ta senność.
Może jutro….. chociaż kilka słów.

Kto też tak ma?


Yesterday overwork, today is total intellectual disability.
And drowsiness again.
Maybe tomorrow … at least a few words.

Who feels the same?