Anomalia przyrodnicze czy wiosenna przepowiednia?/Anomaly or spring prediction?

Za oknem znowu przyjemny śnieżek, temperatura przyzwoita -3. Wczoraj wieczorem było zdecydowanie zimniej. I to właśnie wczoraj, gdy przechodziłam kładką przez Kanał Gocławski usłyszałam kumkanie żab!

z1Wyczytałam w Wikipedii, że żaba wodna „na sen zimowy udaje się wraz z nastaniem pierwszych przymrozków, w październiku. […] Budzi się z początkiem kwietnia, czyli później niż żaby brunatne. W dużych zbiornikach pojawia się wcześniej, w małych później”.

No ok, ale w styczniu!??

Ja bym się nie obraziła, gdyby wiosna nadeszła tak wcześnie, ale wiem, że dla ekosystemu to źle, także jestem w stanie odczekać swoje, byleby potem było piękne, długie, słoneczne lato! Umowa stoi? 🙂


Outside the window again pleasant snow, decent temperature -3. It was much colder yesterday evening. And it was yesterday when I was crossing the footbridge through the Gocławski Canal I heard croaking frogs!

I read in Wikipedia that the water frog „Goes for winter sleep with the first frosts in October. […] It wakes up at the beginning of April, i.e. later than the brown frogs. In large reservoirs it appears earlier. „

Ok, but in January! ??

I would not be offended if the spring had come so early, but I know that for the ecosystem it is bad, I am also able to wait for it, so long as it was a beautiful, long, sunny summer! Have we got a deal?? 🙂

Reklamy